Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ SINAV BAŞVURU SONUÇLARI İLANI
  29.05.2023

  T.C.

  ÜNYE ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN


  SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİBİ BAŞVURU SONUÇLARI İLANI

   

               Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20.04.2023 tarih ve E-32992892-7398/11083 sayılı yazıları ile Komisyonumuz bünyesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği alanında başvuruda bulunan adayların başvuru belgeleri incelenerek sonuçlandırılmış olup;

              Başvurusu kabul edilip uygulama (klavye) sınavına girmeye hak kazanan adayların uygulama (klavye) sınav tarihi, saati ve yeri ile başvurusu red edilenlerin red gerekçelerini gösterir sorgulama ekranı aşağıda mevcut olup, uygulama (klavye) sınavına girmeye hak kazanan adayların 09.06.2023 günü saat 10.00’da hazır bulunması gereken saatten 15 dakika önce  Ünye Adalet Sarayı zemin katta bulunan sınav salonu önünde hazır bulunmaları,

            Sınava gelirken kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları rica olunur. 

  Uygulama sınavına katılacak adaylar başvuru sırasında beyan ettikleri klavye türünde uygulamaya tabi tutulacaklardır.

  Uygulama sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.

  Uygulama sınavı sonuçları en geç 15.06.2023 tarihine kadar Ünye Adliyesinin resmi web sitesinde yayınlanacaktır.    

   Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak olup ilanen tebliğ olunur. 

  T.C NO
  AD
  SOYAD
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Liseler Mahallesi Savcı Erol TOSUN Caddesi No:4 Ünye/ORDU

  Telefon

  0452 310 33 33

  E-Posta

  Adalet Bakanlığı Logosu