Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sözleşmeli Zabıt Katibi Sınav Başvuru Sonuçları İlanı
  08.04.2022

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN


  SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİBİ BAŞVURU SONUÇLARI İLANI

   

               Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01.03.2022 tarih ve E-32992892-4089/5811 sayılı yazıları ile Komisyonumuz bünyesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği alanında başvuruda bulunan adayların başvuru belgeleri incelenerek sonuçlandırılmış olup;

              Başvurusu kabul edilip uygulama (klavye) sınavına girmeye hak kazanan adayların uygulama (klavye) sınav tarihi, saati ve yeri ile başvurusu red edilenlerin red gerekçelerini gösterir sorgulama ekranı aşağıda mevcut olup, uygulama (klavye) sınavına girmeye hak kazanan adayların 09.05.2022 günü saat 10.00’da hazır bulunması gereken saatten 15 dakika önce  Ünye Adalet Sarayı zemin katta bulunan sınav salonu önünde hazır bulunmaları,

            Sınava gelirken kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları ve maske-mesafe kurallarına riayet etmeleri rica olunur. 

  Uygulama sınavına katılacak adaylar başvuru sırasında beyan ettikleri klavye türünde uygulamaya tabi tutulacaklardır.

  Uygulama sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.

  Uygulama sınavı sonuçları en geç 16.05.2022 tarihine kadar Ünye Adliyesinin resmi web sitesinde yayınlanacaktır.  

   Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak olup ilanen tebliğ olunur. 

  T.C NO
  AD
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Liseler Mahallesi Savcı Erol TOSUN Caddesi No:4 Ünye/ORDU

  Telefon

  0452 310 33 33

  E-Posta

  Adalet Bakanlığı Logosu