Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sözleşmeli Zabıt Katibi Alımı uygulama sınav sonuçları ve sözlü sınav tarihi ilanı
  24.05.2021

  T.C.
  ÜNYE ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  İ    L  A   N                

            Sözleşmeli Zâbıt Katipliği uygulama sınavı sonucu ile, sözlü sınavına girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri ile sözlü sınava girmeye hak kazanamayanların red gerekçelerini gösterir sorgulama ekranı aşağıda mevcut olup, 

            Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların 28.05.2021 Cuma günü saat 10.00’da aşağıda belirtilen 
  (Başvuru esnasında e-Devlet üzerinden sisteme yüklemiş oldukları belgeleri telli naylon dosya içerisinde sırası ile eksiksiz olarak getirmeleri) belgeler ile birlikte hazır bulunması gereken saatten 15 dakika önce Ünye Adliyesi  önünde hazır bulunmaları,

            Sınava gelirken kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları, HES Kodu almaları ve maske-mesafe kurallarına riayet etmeleri rica olunur. 

            Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak olup ilanen tebliğ olunur.  24.05.2021

  1- Başvuru formu çıktısı (https://www.turkiye.gov.tr/adalet-is-basvurusu?basvuru=bilgileri)

  2- Öğrenim durumuna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya verildiği öğrenim kurumunca onaylanmış örneği ile birlikte bir adet fotokopisi,

  3-  Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge (Transkript) veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası aslı ile birlikte bir adet fotokopisi 

  4- KPSS sonuç belgesi (barkotlu bilgisayar çıktısı)

  5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu- Fotoğraflı , (EK-2

  6- Sağlık beyanı formu, (EK-3) 

  7-  Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı, (EK-4) 

  8- Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden alınan barkotlu)

  9- Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınan barkotlu) 

  T.C KİMLİK NO
  ADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Liseler Mahallesi Savcı Erol TOSUN Caddesi No:4 Ünye/ORDU

  Telefon

  0452 310 33 33

  E-Posta

  Adalet Bakanlığı Logosu