Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sözleşmeli Şoför Alımı sözlü sınava alınacaklara ilişkin ilan
  24.05.2021

  T.C.

  ÜNYE ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN


  SÖZLEŞMELİ ŞOFÖR ALIMI SÖZLÜ SINAVA ALINACAKLARA İLİŞKİN DUYURU

   

            Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.02.2021 tarih ve E-32992892-GYS 2020-2194/3879 sayılı yazıları ile Komisyonumuz bünyesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Şoför alanında başvuruda bulunan adayların başvuru belgeleri incelenerek sonuçlandırılmış olup;

            Başvurusu kabul edilip uygulama sınavına giren adayların 28.05.2021 Cuma  günü saat 10.00’da aşağıda belirtilen (Başvuru esnasında e-Devlet üzerinden sisteme yüklemiş oldukları belgeleri telli naylon dosya içerisinde sırası ile eksiksiz olarak getirmeleri) belgeler ile birlikte hazır bulunması gereken saatten 15 dakika önce  Ünye Adliyesi önünde hazır bulunmaları,

            Sınava gelirken kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları, HES Kodu almaları ve maske-mesafe kurallarına riayet etmeleri rica olunur. 

            Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak olup ilanen tebliğ olunur. 24.05.2021

  1- Başvuru formu çıktısı (https://www.turkiye.gov.tr/adalet-is-basvurusu?basvuru=bilgileri)

  2- Öğrenim durumuna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya verildiği öğrenim kurumunca onaylanmış örneği ile birlikte bir adet fotokopisi,

  3- Sürücü belgesi fotokopisi

  4- KPSS sonuç belgesi (barkotlu bilgisayar çıktısı)

  5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (EK-2) 

  6- Sağlık beyanı formu, (EK-3) 

  7- Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden alınan barkotlu)

  8- Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınan barkotlu)

  T.C KİMLİK NO
  ADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Liseler Mahallesi Savcı Erol TOSUN Caddesi No:4 Ünye/ORDU

  Telefon

  0452 310 33 33

  E-Posta

  Adalet Bakanlığı Logosu