Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Alımı Nihai Başarı Listesi
  25.08.2022

  T.C.
  ÜNYE ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIN
  DAN

   

                                                                             SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK ALIMI

                                                                                                 NİHAİ BAŞARI LİSTESİ İLANI

                                                                                                    
            Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01.03.2022 tarih ve E-32992892-4089/5811 sayılı yazıları ile Ünye Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına 2 (iki) Koruma ve Güvenlik kadrosu için sınav izni verilmiş olmakla Komisyonumuzca 23.05.2022 tarihinde yapılan Koruma ve Güvenlik Unvanı sözlü sınavı neticesinde oluşturulan nihai başarı listesi sorgulama ekranı aşağıda mevcut olup,

           Sonuç ekranlarında ASİL (Başarılı) olup atamaya hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen evrakları 26.08.2022 tarihinden itibaren eksiksiz ve istenilen belgelerde belirtilen açıklamalara uygun olarak 29.08.2022 tarihi mesai bitimine kadar Adalet Komisyonu Başkanlığımıza bizzat getirmeleri gerekmektedir.

           Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak olup ilanen tebliğ olunur.  

           Asil (Başarılı) Olan Adayların Teslim Etmesi Gereken Belgeler 

  1- Öğrenim Belgesi (Diploma Aslı veya Mezun olunan okuldan alınan mühürlü ve imzalı mezuniyet belgesi, bir adet fotokopisi ile birlikte)

  2- 2020 Yılı KPSS Sonuç Belgesi (Barkodlu) 

  3- 2 Adet Biyometrik Fotoğraf

  4- Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Fotokopisi

  5- Adli Sicil Kaydı ( Evli olan kadın adayların evlilik ve kızlık soyadına ilişkin)

  6- Kimlik Fotokopisi

  7- Vukuatlı Nufüs Kayıt Örneği (Kendisi, Baba, Anne ve kardeşler ile evli olanlar eş ve çocuklarını gösterir)

  8-1 adet Askerlik durum belgesi, ( e-devletten alınan geçerlidir.)

  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)
  - 
  Mal Bildirim Formu
  Sağlık Beyanı
  - Eş Durumu Belgesi

   

   

   

   

   

  KİMLİK NO
  ADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Liseler Mahallesi Savcı Erol TOSUN Caddesi No:4 Ünye/ORDU

  Telefon

  0452 310 33 33

  E-Posta

  Adalet Bakanlığı Logosu